Djelatnosti

  -vađenje kamena
  -vađenje kamena, pijeska i gline
  -vađenje ostalih ruda i kamena
  -proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
  -rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
  -pokusno bušenje, sondiranje terena za gradnju
  -izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata
  -instalacijski radovi
  -završni građevinski radovi
  -posredovanje u trgovini
  -trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima i otpacima
  -trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
  -ostala trgovina na veliko
  -trgovina na malo izvan prodavaonica
  -restorani
  -barovi-
  -kantine (menze)
  -prijevoz robe (tereta) cestom
  -skladištenje robe
  -međunarodni cestovni prijevoz osoba i stvari
  -geološke i istražne djelatnosti