Tehnološki proces

Eksploatacija tehničkoga građevnog kamena izvodi se unutar granica eksploatacijskog polja Torine, od istoka prema zapadu, a otkopna fronta je u pravcu sjever-jug. Visina otkopne fronte kreće se od 30 do 50 m. Osnovni radni plato je na koti 296 m, a buduća eksploatacija planira njegovo spuštanje na kotu 280 m. Na eksploataciju ne utječu podzemne vode jer je njihov nivo ispod kote osnovnog platoa, dok se oborinske vode prirodno dreniraju u obodne kanale kojima se odvode do obližnjih jaruga i dalje do potoka Jelav.
Tehnološki proces izvodi se u sljedećim fazama:
- otkrivanje,
- otkopavanje,
- utovar i transport,
- drobljenje i klasiranje.
Otkrivanje
Korisna mineralna sirovina prekrivena je kvartamim naslagama lesa varijabilne debljine na mjestima i do 7 m. Skidanje ovih naslaga, kao i površinske trošne zone debljine oko 1,5 m izvodi se guranjem buldožerom nakon čega se jalovi materijal utovara u kamione i transportnim putem odvozi na jalovište locirano na mjestu napuštenog površinskog kopa u Torinama.
Otkopavanje
Izvodi se na dva načina:
- izguravanjem stijenske mase buldožerom u gornjoj zoni ležišta, debljine do 35 m ispod jalovih naslaga;
- masovnim miniranjem - bušenje dubokih minskih bušotina na etažu visine 15 m, promjera bušotine 85 mm, koje se pune eksplozivom u patronama promjera 70 mm.
Nakon miniranja javlja se određeni postotak krupnijih komada stijenske mase čije se usitnjavanje izvodi pomoću hidrauličkog čekića koji je montiran na bager gusjeničar.
Zbog prisutnosti sekundarnog glinovito-pjeskovitog materijala u samoj stijenskoj masi, na rudokopu se vrši njeno predsijavanje preko mobilne vibro rešetke.
Utovar i transport
Utovar oborene stijenske mase obavlja se na radnom platou utovarivačima u kamione, a dalje se transportnim putem u duljini od oko 800 m odvozi na drobljenje.
Za otkrivanje, otkopavanje, utovar i transport stijenske mase koriste se
- buldožer Komatsu D 1 55 AX s trnom - za skidanje jalovine, otkopavanje i izguravanje stijenske mase;
- utovarivači CAT 950 E, CAT 950 F, CAT 966 F, Komatsu WA 380 - za utovar kamena u kamione;
- bušaća garnitura SGVN Ravne 73 s kompresorom tipa Fagram 2 1 0 - za bušenje dubokih minskih bušotina;
- bager gusjeničar Poclain 1 1 5 s instaliranim hidrauličkim čekićem Atlas Copco - za razbijanje krupnih komada stijene zaostalih od miniranja;
- mobilna vibro-rešetka Viper Sizer 121 - za odvajenje jalovine od korisne mineralne sirovine;
- kamioni tipa Tatra i Scania - za prijevoz stijenske mase do drobiličnog postrojenja.
Drobljenje i klasiranje
Drobljenje i klasiranje mineralne sirovine obavlja se na stacionarnom postrojenju kapaciteta 80- 120 m3/ h koje se sastoji od primarnog i sekundamog dijela. Proces se odvija po sljedećim fazama:
- stijenska masa granulacije 0/900 mm dovozi se s rudokopa kamionima i istresa u prihvatni bunker kolicima za dodavanje DVS 1000 x 3000 kojima se materijal dozira na vibracijsku rešetku VR 1 200 x 2700 s otvorima rešetke 35/60 mm.
- na vibracijskoj rešetki se odsijava frakcija 0/60 mm koja se lijevkom odvodi na vibracijsko sito PU 1000 x 3000/1, a frakcija iznad 60 mm usmjerava se u primarnu čeljusnu drobilicu UČD 50 s ulaznim otvorom 1030 x 700 i izlaznim otvorom 80/350 mm; primarno drobljeni materijal se transporterom odvodi na rezonantno sito tipa binder S 1300 G x 6,7 m, gdje se odsijavaju frakcije 0/30 i 30/60 mm koje transporterima odlaze na deponiju, a frakcija 60/1 50 mm transporterom se usmjerava na sekundarno drobljenje;
- prije sekundarnog drobljenja lijevkom se odvaja frakcija 60/90 mm i odvodi na deponiju, a frakcija 90/1 50 mm ide na sekundarno drobljenje u drobilicu tipa SUD 1 1 00 x 700; sekundarnim drobljenjem dobiva se frakcija 0/60 mm koja se dalje transporterom odvodi na deponiju.
Pored stacionarnog drobiličnog postrojenja, poduzeće raspolaže i s primarnom mobilnom, udarno-čeljusnom drobilicom Goliath D 440, s ulaznim otvorom 1050 x 800. Kapacitet ove drobilice ovisi o usklađenosti razmaka između čeljusti i kreće se od 105 do 44O t/h.