Proizvodi

PROIZVOD
JED. MJERE
BEZ PDV
SA PDV
LOMLJENI KAMEN
101,28
124,57
DROBLJENI KAMEN – FRAKCIJA0/90 mm
84,94
104,48
DROBLJENI KAMEN – FRAKCIJA0/60 mm
84,94
104,48
DROBLJENI KAMEN – FRAKCIJA30/60 mm
84,94
104,48
DROBLJENI KAMEN – FRAKCIJA0/30 mm
91,48
112,52
TAMPONSKA MJEŠAVINA0/60 mm (II KLASA)
37,03
45,55
NASIPNI MATERIJAL
34,85
42,87
Cijene se primjenjuju od 23. studenoga 2009. godine.
Cijene se podrazumijevaju fco. utovareno u vozilo.
Za avansom uplaćene količine veće od 100 m³ odobravamo popust od 15 %